top of page

Dr. Tina  metoda in protokol®️

®️

Dr. Tina metoda in protokol ®️ je edinstvena tehnika, ki jo je zdravnica razvila tekom spremljanja dojenčkov v svoji ambulanti, ki so imeli neoptimalen motorični razvoj in pridružene druge težave (npr. refluks, težave s spanjem, težavno dojenje). Njena metoda zajema koncepte motoričnega razvoja v zgodnjem otroštvu, ki spodbujajo optimalno gibanje in splošen razvoj. Bistvo metode so zgodnje intervencije, s katerimi lahko vplivamo na razvojno pot pri odpravljanju temeljnega vzroka vedenjskih težav v otroštvu.

bottom of page